Štatutárny zástupca 

Jana Karľová 

  • Tel. kontakt: 0908 996 406 
  • Email: jakarlova@gmail.comMichaela Barnová 

  • Tel. kontakt: 0918 237 269
  •  Email: gastanovykonik@gmail.com

Fakturačné údaje 

  • IČO: 42422213
  • DIČ: 2120112456
  • IBAN: SK90 0900 0000 0050 7650 5411

Adresa 

Jasenského 1650/14, 060 01 Snina