Gaštanový koník 


Občianske združenie Gaštanový koník pracuje od roku 2015. Naším cieľom je vzdelávanie, podpora a sociálny rozvoj ľudí so zdravotným znevýhodnením, ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, a ľudí z marginalizovaných komunít. Združenie realizuje vzdelávacie aktivity pre pedagogických pracovníkov
pracujúcich s uvedenými skupinami na  školách a školských zariadeniach. Taktiež sa venujeme vzdelávacím a praktickým aktivitám v oblasti pestovania zeleniny, ovocia a byliniek ako jednoduchého nástroja na zabezpečenie obživy pre rodiny zo sociálne chudobného prostredia. 

 
Od roku 2019 sme zriaďovateľom Centra včasnej intervencie v Snine

1. Štatutárny zástupca: Mgr. Jana Karľová    0908 996 406     gastanovykonik@gmail.com
2. Štatutárny zástupca: Michaela Barnová   0918 237 269     gastanovykonik@gmail.com

Fakturačné údaje:
  • IČO: 42422213
  • DIČ: 2120112456
  • IBAN: SK90 0900 0000 0050 7650 5411