Gaštanový koník 

Občianske združenie rozvíja aktivity pre ľudí s mentálnym postihnutím a pre ľudí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia.