2019
Zriadenie Centra včasnej intervencie na ul. 1. mája 2533/12 v Snine

2020 
Okrem individuálnych stretnutí realizujeme aj skupinové aktivity pre rodiny s deťmi v rámci rozvoja čiastkových funkcí dieťaťa a zvýšenia kompetencií rodičovských zručností.

2021
Začíname s prestavbou priestorov bývalej triedy ZŠ 1. mája v Snine vďaka finančnej pomoci Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v programe Rozvoja menej rozvinutých okresov.

 

2022
V rámci služby včasnej intervencie realizujeme aj skupinové aktivity smerovanie na rozvoj jednotlivých funkcií v mesačných intervaloch

2023
V rámci služby včasnej intervencie začíname využívať hlinu ako terapeutický prostriedok pre našich klientov. Po opakovaných stretnutiach sa modelovania stáva čoraz viac populárnejším i medzi rodičmi

Realizácia projektu "Podpora sociálneho začleňovania pre skupiny osôb so zdravotným postihnutím"

Vďaka projektu sa tešíme posile Ing. Petre Sentivanovej, ktorá u nás pracovať od 02.05.2023 - 30.09.2023.

Odkaz na zverejnenú zmluvu: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7775088/