Gaštanový koník

Naším cieľom je vzdelávanie, podpora a sociálny rozvoj ľudí so zdravotným znevýhodnením, ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, a ľudí z marginalizovaných komunít. Združenie realizuje vzdelávacie aktivity pre pedagogických pracovníkov pracujúcich s uvedenými skupinami na základných školách. Taktiež sa venujeme vzdelávacím a praktickým aktivitám v oblasti pestovania zeleniny, ovocia a byliniek ako jednoduchého nástroja na zabezpečenie obživy pre rodiny zo sociálne chudobného prostredia.   

Realizované projekty 

2015 

Komunitné záhrady

V roku 2015 vznikol náš prvý projekt s názvom "Komunitné záhrady POD HRUNOM" , ktorý podporila nadácia Ekopolis. Išlo o miestne komunitné aktivity s cieľom založenia záhrady vo forme vyvýšeného záhonu a pestovanie papriky, paradajok, redkvičky, zemiakov za účelom získania obživy.

2016

Komunitné záhrady a hospodárenie

Pre veľmi dobré ohlasy projekt pokračoval  v roku 2016 s podporou nadácie Ekopolis a Volkswagen. V tomto projekte sme učili sociálne znevýhodnené rodiny ako si pestovaním zeleniny zadovážiť obživu a pridali sme pestovanie kvetov a byliniek k skrášleniu svojho bydliska a začali sme s chovom sliepok, králikov a prasiatok. 

2017

Tvorivé aktivity 

V roku 2017 sme dostali grant od IWCB Bratislava na tvorivé aktivity pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

2018

Školské záhrady ako prostriedok zaobstarania obživy

V tomto roku nadácia Ekopolis podporila projekt s názvom „Školské záhrady ako prostriedok zaobstarania obživy". Využili sme záujem detí z predchádzajúcich ročníkov projektu a ponúkli sme spoluprácu na školách s cieľom zistenia možnosti rozvoja praktických zručností na pracovnom vyučovaní, technike rôznymi formami. 

2018

Remeslá našich predkov vo vzdelávaní detí z málo podnetného prostredia

Úrad splnomocnenia vlády SR podporil projekt „Remeslá našich predkov vo vzdelávaní detí z málo podnetného prostredia". Cieľová skupina týchto projektov boli žiaci ŠZŠ.

2018

Tvorivé aktivity 

V tomto roku 2018 Nadácia Poštovej banky podporila tvorivé aktivity pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

2019

Farebný internet  

Projekt „Farebný internet", v ktorom žiaci ŠZŠ Humenné a študenti ŠUP Košice vytvorili omaľovánku ako obrázkový slovensko- rómsky slovník, podporila nadácia Orange v roku 2019.

2019

Inovatívne formy vyučovania, omaľovánka a pracovné listy pre žiakov ŠZŠ

Nadácia ZSE podporila projekt „Inovatívne formy vyučovania v ŠZŠ". Nadácia IWCB Bratislava podporila projekt „Omaľovánka a pracovné listy pre žiakov ŠZŠ". Cieľová skupina týchto projektov boli žiaci ŠZŠ Humenné a študenti ŠUP Košice.

2020

Snoezelen

Nadácia Volkswagen podporila projekt s názvom „Snoezelen", v ktorom išlo o vytvorenie multisenzorickej miestnosti pre deti s postihnutím. Cieľovou skupinou tohto projektu boli deti so zdravotným znevýhodnením.

2020

Vzdelávanie pedagógov a žiakov mesta 

Mesto Snina podporilo „Vzdelávanie pedagógov a žiakov mesta". Vzdelávacie aktivity pre pedagógov a žiakov počas 1. vlny pandémie pre PZ a OZ školstva, žiakov bez prístupu k online výučbe.

2020

Humanitárna pomoc

Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny a nadácia IWCB Bratislava podporilo projekt „Humanitárna pomoc", v ktorom boli zakúpené hygienické, dezinfekčné a školské pomôcky pre rodiny v núdzi v meste Snina a Humenné počas pandémie Covid19.

2021

Včasná intervencia pre deti MRK do 8. rokov

Karpatská nadácia v roku 2021 podporila projekt „Včasná intervencia pre deti marginalizovanej rómskej komunity (MRK) do 8 rokov". Vytvárame aktivity rannej intervencie pre rodiny s deťmi pochádzajúcich z MRK.

2022

Pokračujú aktivity ranej starostlivosti s deťmi

Po takmer 30-ročných skúsenostiach a nástupe tretej generácie rómskych detí do špeciálnej základnej školy sme presvedčení, že s rodinou treba začať pracovať oveľa skôr. Tri špeciálne pedagogičky pokračujú podľa vopred vypracovaného plánu a metodiky v poskytovaní ranej starostlivosti pre deti, ktoré z rôznych dôvodov nenavštevujú materskú školu.

2022

Pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine

Pomoc osobám prichádzajúcim z Ukrajiny bola poskytovaná prvé dni priamo na hraničnom priechode Ubľa - Malyj Bereznyj. Neskôr v telocvični ZŠ v Ubli a najdlhšie v priestoroch Kultúrneho domu v Ubli. V Snine v priestoroch OZ Gaštanový koník sme mali zberné miesto pre materiálnu pomoc, ktorá bola odovzdávaná rodinám po prechode na Slovensko a neskôr distribuovaná všetkým školám aa školským zariadeniam v Snine a okolí na prvotnú pomoc pri vzdelávaní ukrajinských detí. Neskôr sme spolupracovali so všetkými ubytovacími zariadeniami a prenajímateľmi domov a bytov v okrese Snina pre osoby utekajúce pred vojnou na Ukrajine.

2022

Otvorenie centra Gaštanový koník v Snine na Študentskej ulici

Vo februári 2022 sa nám podarilo nazbierať dostatok pomôcok na otvorenie denného centra na Študentskej ulici v Snine. Okrem vzdelávacích aktivít pre deti za účasti rodičov tu nájdete aj požičovňu kníh a hračiek.

2022

Prázdninové aktivity

 Cez prázdniny poskytujeme aj pomoc deťom, ktoré mali problémy počas školského roka. 
V telocvični, vonku alebo v dennom centre, pri futbale, hudbe, ale aj maľovaní akrylovými farbami.

2022

Živé knihy v Snine

Karpatská nadácia zrealizovala v roku 2022 besedu s názvom Živá knižnica pre študentov Gymnázia v Snine za účasti Romana Eštočáka, Ladislava Godlu a nášho občianskeho združenia Gaštanový koník. Prostredníctvom vyrozprávania jedinečných príbehov a osobného stretnutia s predstaviteľmi Živých kníh tak mali študenti možnosť vypočuť si osobne príbeh každej Živej knihy, a následne o nej spoločne v skupinách diskutovať. Za fotky ďakujeme administrátorom facebookovej stránky Gymnázium Snina a Karpatská nadáciaZdroj:

2022

,,Polepetko" k inklúzii

Predstavenie realizované v spolupráci občianskeho združenia Gaštanový koník a Mestského kultúrneho a osvetového strediska v Snine. Lebo často sa stáva aj nám dospelým, že voľačo popletieme. A tak sme si povedali, že nezaškodí nám všetkým - malým i veľkým na chvíľu sa zastaviť, posedieť, ukľudniť, zasmiať...

2023

Okrúhly stôl na MSÚ v Snine

Ak chceme, aby sa veci pohli, musíme ťahať za jeden povraz, navzájom sa akceptovať a využiť šancu. Karpatská nadácia a OZ Gaštanový koník zrealizovali Okrúhly stôl na pôde MSÚ v Snine za účasti primátora Mesta Snina Petra Vološina, poslancov MsZ, vedúcich oddelení MSÚ, riaditeľov MŠ a ZŠ, riaditeľky a vedúcej pracoviska ÚPSVaR, Zdravých regiónov, CVČ, správcu farnosti. Priblížili sme naše aktivity na projekte ranej starostlivosti v meste.

2023

Program ranej starostlivosti

Vďaka donorom realizujeme ranú starostlivosť v rodinách, kde deti nenavštevujú materskú školu. Naše asistentky denne navštevujú rodiny a realizujú aktivity podobné ako v materskej škôlke, avšak do činnosti zapájajú aj rodičov. Spoločne rozvíjame schopnosti a zručnosti detí a rodičov, aby nástup do základnej školy bol pre nich ľahší.

2023

Quo vadis, Romale?

Najľahšie je nadávať, ťažko je zrealizovať. Ale keď nebudeme robiť nič, nič nezlepšíme. Prešovský samosprávny kraj zorganizoval konferenciu "Quo, vadis, Romale?" o situácii sociálne vylúčených komunít v kraji.

2023 

REMESLOM K INKLÚZII

Projekt je realizovaný od marca 2023 do októbra 2023 v grantovom programe Spolu pre deti od Karpatskej nadácie  a  Unicef . Pri aktivitách s keramikárkou a korytárom deti Materských škôl v Snine spoločne s učiteľkami a rodičmi zistia ako vyrábali hrnce z hliny a drevené nádoby naši predkovia. V oblasti ranej starostlivosti pomáhame rodičom a deťom zvládať obdobie pred nástupom do materskej školy, realizujeme vzdelávacie aktivity pre učiteľky materských škôl. Arteterapeutickými aktivitami pre rodičov prispievame k zvládaniu ťažkých situácii aj v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. 
#spolupredetiSnina bez bariér - 20.5.2023

Hlina ako terapeutický nástroj

Súčasťou prvého ročníka Snina bez bariér bolo aj modelovanie s hlinou z voľnej ruky. Hlina sa nám osvedčila už dávno ako super nástroj pri terapii ľudí so špeciálnymi potrebami. Pomáha aj rodičom odreagovať a uvolniť sa po náročných situáciách.

Aplikácia ASDetect

Stretávame ich v meste, v škole, vo vlaku, na ihrisku. Sú medzi nami a často na prvý pohľad nevidíme nič výnimočné. Možno nemajú radi silné zvuky, výraznú vôňu, prekáža im veľa ľudí okolo. Niektorým dlhšie trvá naučiť sa prvé písmenká, či slová. Ale ak ich spoznáme viac, zistíme že každý z nich je výnimočný. 

  Jednu z prvých nástrojov na zistenie potreby špeciálnej pomoci deťom s PAS predstavili na podujatí pracovníčky CVI Prešov.

Vzdelávacie aktivity

Špeciálnu klávesnicu pre deti s poruchou komunikácie HandCube Keys predstavila Diana Gerbocová. Remeslo nás spája

Projekt podporený Splnomocnencom vlády pre rómske komunity 2023 v programe 

Využitím starých rómskych a nerómskych remesiel na ktoré si ešte seniori bývajúci v  meste Snina pamätajú a spoločnými aktivitami s deťmi, mládežou   búrame prekážky a budujeme inkluzívne prostredie v meste. Vďaka projektu sme vytvorili priestory Centra na projektové aktivity na ul. Študentskej v Snine

Raná starostlivosť v rodinách          
s deťmi od 0 - 6 rokov        
v okrese Snina

Projekt podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a mládeže SR

Projekt realizovaný od 1.4.2024 v okrese Snina (Snina, Stakčín, Ubľa, Ulič). 6 asistentiek ranej starostlivosti s podporou 2 mentorov má v starostlivosti 8 budúcich mamičiek a 52 detí, ktoré z rôznych dôvodov nenavštevujú materskú školu.